Повідомлення

[26.01.2022] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року'
[20.12.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.12.2021 р.'
[03.12.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 21.12.2021'
[17.11.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Артвайнері" за 2021 рік'
[04.11.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[28.10.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року'
[10.09.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Дата вчинення дії 10.09.2021'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії - 28.04.2021 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Повідомлення про ЗЗА, які відбудуться 27.04.2021 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Повідомлення про ЗЗА, які відбудуться 24.04.2019 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Зразки ЗАЯВИ на перерахування дивідендів та ЗГОДИ-ПОВІДОМЛЕННЯ, 2019 рік'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії - 15.03.2019 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» станом на 18.04.2019 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Повідомлення про ЗЗА, які відбудуться 18.12.2020 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії - 24.04.2019 р.'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ'
[09.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії - 27.04.2021 р.'
[08.06.2021] ПрАТ "АРТВАЙНЕРI" додає документ 'ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» станом на 21.04.2021 р.'

Початок Попер. 1 2 3 Наст. Кінець